TARIFES:

MENSUAL(tarifa especial) (A) 50€: INCLOU UN MODUL (pagament domiciliat banc)

MENSUAL(tarifa normal) (B) 55€:  INCLOU UN MODUL (pagament al gimnás)

(MATRICULA STANDARD 15€)(MATRICULA ESPECIAL 20€(inclou rutina d'iniçi))

(INFO DELS MODULS AL GIM)

QUOTES ESPECIALS:(pagament domiciliat banc)
3 mensualitas: 141€ - familiar:132€  (matricula 10€)

FRACCIONS:(pagament al gimnás)
1 dia: 10€
1 quinzena : 45€
1 mes: 60€

ABONAMENTS:(pagament al gimnás)(caduca a 6 mesos)
4 dies: 32€
5 dies: 38€
8 dies: 56€

TARIFA FAMILIAR:Pagament domiciliat al banc)
46€ (parelles-fills < 21 anys)

ENTRENAMENT PERSONAL:
1 sessió: 30€ - 3 sessions: 75€

TAQUILLES :
6€ mensual

PAGAMENT DE QUOTES AL GIMNÁS:
del 1 al 5 de cada mes

Les tarifes serán actualitzades en gener de cada any.

La cancelació del pagament domiciliat es comunicará abans de dia 20 del mes anterior.

G Y M N A P O L I S
C l u b   E s p o r t í u