TARIFES:

MENSUAL(1 modul)(info moduls al gim)
50 € (mes natural)
(MATRICULA 12€)

QUOTES ESPECIALS:
3 mensualitas: 140€ - familiar:130€(matricula gratis)

FRACCIONS:
1 dia: 10€(socis 8€)
1 setmana: 35€(socis 25€)
1 quinzena : 45€(socis 35€)
1 mes: 60€ (socis 50€)

ABONAMENTS:(caduca a 6 mesos)
4 dies: 30€ (socis 27€)
5 dies: 40€(socis 36€)
8 dies: 55€(socis 50€)

TARIFA FAMILIAR:
46€ (parelles-fills < 18 anys)

ENTRENAMENT PERSONAL:
1 sessió: 30€ - 3 sessions: 75€

TAQUILLES :
6€ mensual

PAGAMENT DE QUOTES :
del 1 al 10 de cada mes

G Y M N A P O L I S
C l u b   E s p o r t í u