TARIFES:

MENSUAL 55€: INCLOU UN MODUL

MATRICULA 15€

(INFO MODULS GIM)

QUOTES ESPECIALS:
3 mensualitas(1 modul): 150€ - familiar:141€  (matricula 10€)

FRACCIONS:
1 dia: 10€
1 quinzena : 45€
1 mes: 65€

ABONAMENTS:caduca 6 mesos)
4 dies: 34€
5 dies: 40€
8 dies: 60€

TARIFA FAMILIAR:
50€ (parelles-fills < 21 anys)

TAQUILLES :
6€ mensual

PAGAMENT DE QUOTES AL GIMNÁS:
del 1 al 5 de cada mes

Les tarifes serán actualitzades  cada any.

G Y M N A P O L I S
C l u b   E s p o r t í u