TARIFES:

MENSUAL 60€: INCLOU UN MODUL

MATRICULA 16€

(INFO MODULS GIM)

QUOTES ESPECIALS:
3 mensualitas(1 modul): 165€ - familiar:150€  (matricula 11€)

FRACCIONS:
1 dia: 11€
1 quinzena : 49€
1 mes: 70€

ABONAMENTS:caduca 6 mesos)
4 dies: 37€
5 dies: 44€
8 dies: 66€

TARIFA FAMILIAR:
55€ (parelles-fills < 21 anys)

TAQUILLES :
6,5€ mensual

PAGAMENT DE QUOTES AL GIMNÁS:
del 1 al 5 de cada mes

Les tarifes serán actualitzades  cada any.

G Y M N A P O L I S
C l u b   E s p o r t í u