Pilates

El mètode pilates es una educació corporal molt completa on es treballa el cos com un tot,des de la musculatura més profunda fins a la més perifèrica,hi intervenen tant la ment com el cos. Fit Pilates manté el millor del mètode Pilates i el transfereix a les necessitats del públic de gimnàs actual, respectant els principis bàsics del mètode original, afegint alguns exercicis complementaris a la seqüència clàssica.