INTERVAL

Interval: Activitat física variada dedicants la meitat de la classe a la millora cardiovascular i consum de greix i una altra part a la tonificació muscular general mitjançant diferents sistemes d’exercicis de baix impacte(aeròbic low impact , step , slide , interval training, circuit training, etc. )