Aero Tono

La classe es compon de dues parts, una de 30 minuts dirigida a millorar la resistència
cardio-respiratòria i reduir el greix corporal mitjançant exercicis aeròbics enllaçats d’alt i baix impacte(Hi-Low). En la segona part es treballa de forma dinàmica la força i la resistència muscular amb l’objectiu d’esculpir el cos.